Yuna Ikeda's flower

Cảm ơn cuộc đời đã cho con được làm con gái của mẹ. Tình yêu của mẹ dành cho con không ai có thể sánh được, đó là một tình yêu không có điều kiện, không có luật lệ hay giới hạn nào. Cảm ơn vì con có mẹ bên đời, cảm ơn mẹ đã luôn bao dung con. Tình yêu của mẹ là điều ngọt ngào nhất mà con nhận được trong thế gian này. Con muốn nói rằng Con yêu Mẹ !