Vy Yến's flower

Đối với bản thân của tôi thì mẹ là người tuyệt vời nhất. Mẹ là người luôn chăm sóc và bên cạnh tôi từ khi tôi còn bé đên bây giờ. Mẹ là người yêu tôi vô điều kiện và muốn những thứ tốt nhất dành cho tôi. Nên tôi muốn gửi tới mẹ một câu là " Con sẽ luôn cố gắng thành công và sẽ không làm mẹ thất vọng đâu "