Vũ Thị Phượng Trinh's flower

Con yêu mẹ rất nhiều! Cảm ơn mẹ đã cho con sinh mệnh, chăm sóc con, dạy dỗ con nên người