Vũ Hoàng Đạo's flower

“ jahfhhahbenhhzwyu “ Câu ở trên không phải là từ khó đọc nhất khó nói nhất mà từ khó đọc nhất là câu nói cảm ơn, câu nói yêu thương đến bậc sinh thành đặc biệt là mẹ. Trong suốt quá trình trưởng thành và lớn lên tôi chưa 1 lần nào đủ dũng cảm nói con yêu mẹ trước mặt mẹ tôi chỉ dám nói qua những dòng tin những câu chữ hay chỉ dám thổ lộ cảm xúc của mình ở trên đây. Cảm ơn mẹ đã luôn đồng hành cùng con từ những lúc con còn nhỏ, những lúc con sai lầm hay những lúc con không ngoan cãi lại mẹ nhưng mẹ vẫn ở bên con cho dù đôi lúc mẹ có nóng giận sau cùng cũng là muốn tốt cho con mà thôi. Cảm ơn mẹ đã nhiều đêm thức trắng để lo cho con và em ăn học cho con được bằng bạn bằng bè có thể mẹ không có cái này không có cái kia nhưng em và con chưa bao giờ thiếu thốn điều gì. Con yêu mẹ con chúc mẹ luôn có thật nhiều sức khoẻ đã ở bên con. Con cũng mong là sau này mình cũng sẽ có đủ dũng khí để nói trước mặt mẹ những bày tỏ của con. VHĐ k15dcqt11 210110536