Võ Phương's flower

Người mà luôn yêu thương che chở, bao dung cho bao lần con lầm bước chính là mẹ, có việc gì khó đã có mẹ lo. Tình yêu thương mà mẹ dành cho con nhiều đến nổi mà con sợ một lúc nào đó mình không thể gửi lại hết bằng ấy luôn. Mong mẹ mãi mãi bên cạnh con luôn nhé