Vỉ Lê's flower

Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới. Nó không biết đến luật lệ hay sự thương hại. Nó thách thức tất cả và không khoan nhượng tiêu diệt tất cả những gì cản đường nó. Bản thân con cũng có lúc giận dỗi mẹ. Nhưng khi khôn lớn hơn một chút, con đã hiểu mẹ đã hy sinh cho con nhiều đến chừng nào. Vì thế, mỗi ngày con luôn cố gắng học tập, phụ giúp mẹ thật nhiều. Con yêu mẹ rất nhiều <3