Vân's flower

Mẹ là người đã hi sinh cho con rất nhiều . Con cảm ơn mẹ đã hi sinh và luôn chở che cho con , làm những điều tốt nhất cho con. Con yêu mẹ nhiều lắm