Vân Lưu's flower

Chào Mẹ, Lòng yêu thương của Mẹ không gì có thể sánh được. Cảm ơn người đặc biệt nhất trong lòng Con, đã luôn bên cạnh Con từ những bước chân đầu đời. Dù thường ngày Con không thể hiện rằng Con yêu Mẹ nhiều thế nào nhưng Con luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất dành cho Mẹ. Yêu Mẹ!