Văn Bình Đồng's flower

Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con và chăm sóc nuôi lớn con suốt thời gian qua. Love mom