Tuong Cao's flower

Đã 15 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên đi học nhưng tôi không thể nào quên được hình ảnh thân thương của mẹ và những cảm xúc của mình trong cái ngày đáng nhớ ấy. Mẹ đã giúp tôi tự tin, vững vàng bước những bước đi đầu tiên trên con đường tri thức. Mẹ là người luôn giúp tôi mỗi khi tôi lỡ, sau mọi chuyện tôi muốn nói rằng , tôi yêu mẹ tôi rất nhiều, I love my mom so much