Tu Le's flower

Gửi người phụ nữ vĩ đại nhất đời con .chúc mẹ luôn mạnh khoẻ luôn vui cười .con gái yêu mẹ nhiều!