Trung Do's flower

Con có thể nói đến cả trăm lần tiếng yêu với một người ta, thế nhưng người con cần phải nói yêu thương con lại chưa một lần làm điều đó. Vậy mà, đã bao nhiêu lần con nói yêu thương người khác, nhưng con chưa một lần nói yêu thương ba má, người đã tảo tần nuôi con không lớn bao nhiêu năm qua. Đã từng có lúc con muốn được nhanh chân ra khỏi gia đình, con muốn khám phá thế giới ngoài vòng tay gia đình. Cũng đã từng có lúc, con thấy mệt mỏi với sự quan tâm, lo lắng của ba má. Con sai quá nhiều…