Trinh Ngọc's flower

Con cảm ơn mẹ vì đã dạy con hiểu nhà , hiểu tình thương cao cả nhất trên đời này là gì. Con cảm ơn mẹ đã cùng con lớn lên con cảm ơn vì mẹ chính là mẹ của con