Trang Nguyễn Thị's flower

Cảm ơn mẹ đã và đang chịu những vất vả đã có thể cho con ăn học nên người, thật cảm ơn ông trời đã cho con được đầy đủ tình yêu thương, dù chịu bao vất vả nhưng mẹ vẫn không than vãn lấy một lời chỉ muốn con học thành tài, để mẹ sau này đc sung túc và hạnh phúc hơn con sẽ cố gắng học thất tốt để không uổng công lao mẹ đã dành cho con.