Trang Minh's flower

Mẹ đã sinh con được 20 năm. Mẹ đã chăm sóc con suốt 20 năm. Mẹ đã nấu những bữa cơm cho con suốt 20 năm. Mẹ đã lo lắng cho con suốt 20 năm. Mẹ đã làm việc vất vả để nuôi con suốt 20 năm. Mẹ hạn chế đi gặp bạn bè, luôn nhanh chóng về nhà vì không yên tâm để con ở nhà trong suốt 20 năm. Con đến với thế giới này được 20. Con chưa nấu được 1 bữa ăn nào hoàn chỉnh cho mẹ. Con làm những điều khiến cho mẹ không yên tâm, lo lắng về con. Con đi chơi với bạn mà không nhớ rằng mẹ luôn chỉ ở nhà đối diện với 4 bức tường mỗi ngày. 20 năm qua con chưa làm được gì cho mẹ, con chỉ chắc chắn rằng con luôn biết ơn mẹ suốt 20 năm qua và sẽ yêu mẹ hơn mỗi ngày về sau. Con cảm ơn mẹ...!