Trang Huyen's flower

Con chỉ cầu mong mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ trong tất cả 365 ngày trong năm. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Con rất hạnh phúc vì được làm con của mẹ. Chúc mẹ của con luôn lạc quan, yêu đời và hạnh phúc mẹ nhé!