Trần Vân's flower

Mẹ ơi con gái yêu mẹ nhiều lắm . Mẹ đã dẫn dắt con 18 năm nay rùi là người luôn yêu thương con vô điều kiện . Là người luôn quan tâm con gái , từng li từng tí . Sau này nhất định con sẽ bù đắp lại tất cả những thứ tốt đẹp của con luôn dành cho mẹ . Mãi yêu mẹ 😍