Tran Hangg's flower

Gửi mẹ của con ! Con bây giờ đã là cô sinh viên 19 tuổi rồi. Giờ đây con đã có thể tự suy nghĩ đến những điều con muốn làm và cô con gái mẹ đây không gần gũi với mẹ thật nhớ biết nhường nào. Gặp thì khắc khẩu xa lại khóc ngất mẹ ha. Điều hạnh phúc nhất của mẹ là gì ? Là khi cô con gái của mẹ thật thành công và thật hạnh phúc với những gì con chọn đó. Con thật sự cảm ơn mẹ rất nhiều ! Cảm ơn vì mẹ đã chịu đựng đã cố gắng để con được như ngày hôm nay, mẹ chưa từng than vản mẹ cực nhọc hay khổ sở nhường nào nhưng mẹ yên tâm nha rồi sẽ có một ngày thật gần thật gần cô con gái này sẽ làm cho mẹ cảm thấy tự hào về con. Mẹ phải luôn xinh đẹp, phải luôn mạnh khoẻ để còn cùng đồng hành và thấy con gái mẹ thực hiện ước mơ của mẹ nhê ! Con thương mẹ lắm ! - Trần Phương Hằng-