Trần Duong's flower

Mẹ là người phụ nữ mà em luôn kính trọng và thương yêu suốt bao năm qua. Được làm con của mẹ và một phần trong gia đình làm em hạnh phúc hơn nữa.