Tín Nguyễn's flower

Con mong những điều tốt đẹp sẽ đến với mẹ, con yêu mẹ.