Tim Tim Nguyen Trinh's flower

Nói về mẹ ngàn sau vẫn mãi Yêu thương con vô lượng hải hà. Trong mỗi chúng ta ai cũng đều có mẹ. Cho dù bà là ai, xuất thân bất kể bần hàn, mẹ là người yêu thương ta hơn cả bản thân mình. Luôn hết lòng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con. Chỉ có mẹ! Có rất nhiều bài thơ, bài văn, bài hát, thuyết giảng...nói về mẹ rẩt rất hay, nhưng vẫn không kể hết được tình yêu thương và công lao của mẹ. Vậy nên, trong tôi: Mẹ, mẹ, mẹ! thiêng liêng lắm! Mẹ già ở túp lều tranh Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con.