Tiên Hồ Thị's flower

"Mẹ mẹ là dòng suối dịu hiền. Mẹ mẹ là bài hát thần tiên". Mẹ ! Con rất biết ơn mẹ, mẹ đã tạo cho con hình hài này, tạo cho con cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ như hôm nay. Mặc dù mẹ hiện không còn ở bên con nữa, nhưng con mãi mãi nhớ mẹ và biết ơn mẹ nhiều lắm.... #Hồ Thị Tiên #iSCHOOL LONG XUYÊN