Tiên Hồ Thị's flower

Cám ơn mẹ đã sinh ra con và tạo cho con được cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ như hôm nay. Mặc dù mẹ không còn ở bên con, nhưng con luôn luôn yêu mẹ và biết ơn mẹ. #Hồ Thị Tiên #iSCHOOL Long Xuyên