Thuyết Mai's flower

Có câu thơ nói rằng " Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Nước biểm mênh mong không đong đầy tình mẹ" đúng vậy chá có gì cao cả hơn tình mẹ cả, cũng không ai yêu thương bao dung mình hơn mẹ. Bây giờ tôi có rất nhiều điều muốn nói với mẹ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu cả bởi vì những lời này đều vô dụng cả điều tôi muốn nhất bây giờ là được về nhà, ăn cơm mẹ nấu chỉ đơn giản như vậy thôi. Có lẽ mẹ đã hy sinh cho con quá nhiều, luôn bao dung cho tính tùy hứng, nóng nẩy con của. Con biết những lúc nổi giận của mình là sai nhưng con không thể kiềm chế được nó con cũng chưa bao giờ xin lỗi trước con xin lỗi tất cả. Có lẽ có một câu nói con chưa bao giờ nói ra nhưng con biết mẹ sẽ biết câu đó là gì. Con yêu mẹ và con nhớ mẹ con muốn về nhà. Mai Lựu Hương Thuyết_Sinh viên_Đại học Gia Định