Thúy Vy Phạm Hoàng's flower

Người bạn đầu tiên và đối xử tốt nhất đối với con là mẹ. Cảm ơn mẹ đã truyền cho con tất cả những gì cần thiết trong cuộc sống và không ngừng yêu thương con. Con biết ơn mẹ vì tất cả.Mẹ đã mang con đến trái đất này, cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống, đã bất chập mọi cơn đau để đưa con đến hành tinh này. Thật tuyệt vời khi mẹ là mẹ của con, mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời. Yêu mẹ nhiều. Cảm ơn mẹ.