Thương Trần's flower

Gửi tới người mẹ thân thương của con. Người phụ nữ đã hi sinh đủ điều, dành cho con những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Con chỉ muốn nói rằng con rất thương mẹ, con luôn mong muốn mẹ hạnh phúc vui vẻ và bình an.Con sẽ thành công sớm để có thể lo lắng chăm sóc cho người phụ nữ mà con yêu thương nhất❤️ Con gái yêu của mẹ Thương Sún