Thu Phương's flower

Chào mẹ, cảm ơn mẹ đã cho con đến với cuộc đời này, cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng và giáo dục con để con trở thành một sinh viên đại học nă7m nhất, con có thể giúp ích được cho đời. Bao năm ơn mẹ nuôi nấng chăm sóc, con biết ơn và trân trọng từ tận đáy lòng. Yêu mẹ