Thu Nguyen's flower

Có thể bạn không có con cái nhưng chắc chắn mỗi người trong chúng ta đều có một người MẸ. Chúc cho mỗi người trong chúng ta luôn nhớ rằng "còn MẸ là còn TẤT CẢ". Hạnh phúc nhất trên đời là khi bạn còn MẸ ở bên, hãy trân trọng và biết ơn MẸ vì chắc chắn MẸ sẽ không ở mãi với ta. Chúng ta sẽ không biết giá trị của một khoảnh khắc, cho đến khi nó trở thành kỷ niệm. Nếu bạn đang nghĩ bạn nhìn thấy MẸ mỗi ngày là một điều hiển nhiên thì tôi mong rằng bài viết này sẽ là một lời nhắc nhớ cho mọi người . Bạn có mặt trên thế giới này là nhờ có MẸ, xin hãy yêu thương MẸ như cách MẸ đã yêu thương ta. Tôi rất hạnh phúc khi được nhìn thấy MẸ mỗi ngày. Còn bạn ?