Thư Hồng's flower

Người mẹ là biểu tượng của sự chăm sóc và yêu thương không thể tưởng tượng được. Một gia đình sẽ không bao giờ hoàn hảo nếu không có sự hiện diện của mẹ. Cô ấy là cầu nối cho những khoảng trống còn trống trong cuộc sống của chúng tôi. Mẹ tôi là người duy nhất mà tôi hoàn toàn dựa vào. Cô ấy làm việc không mệt mỏi và là lý do duy nhất cho sự trưởng thành và phát triển của tôi. Cô ấy không bao giờ thể hiện bất kỳ sự khác biệt nào trong gia đình và thể hiện tình cảm và tình yêu thương bình đẳng và không phân chia đối với tất cả gia đình của chúng tôi. Tình yêu của cô ấy dành cho gia đình là vô điều kiện và hết lòng. Cô ấy hy sinh tất cả những nhu cầu của mình cho gia đình. Mẹ tôi là nguồn động viên quan trọng nhất của tôi và đóng một vai trò quan trọng trong sự trưởng thành và phát triển toàn diện, thể chất và tinh thần của tôi. Mẹ là chất kết dính để gắn kết gia đình với nhau thông qua tình yêu thương, sự quan tâm và hỗ trợ vô điều kiện. Mẹ là một phần quan trọng trong sự phát triển của hai chị em tôi. Có thể dễ dàng hiểu được tầm quan trọng của người mẹ từ sự phụ thuộc hoàn toàn của con cái. Mẹ tôi dạy chúng tôi tự tin nắm giữ và bước đi và có niềm tin vào chính mình. Thế nên, mẹ luôn đóng một vai trò rất lớn trong việc hình thành và xác định thái độ và hành vi của con mình. Qua những hành động khắc sâu các giá trị đạo đức và đóng một vai trò to lớn trong việc dạy những điều tốt và điều xấu trong cuộc sống của một đứa trẻ. Như vậy, những người mẹ là trụ cột của mỗi gia đình và gắn kết các cá nhân thành một tập thể toàn diện và mạnh mẽ. Mẹ đóng vai trò của một nhà điêu khắc khi bà uốn nắn và định hướng con đường đã mang lại cho tôi một tương lai tươi sáng và được tôn trọng.