Thu Hiền's flower

Bản thân con cũng có lúc giận dỗi mẹ. Nhưng khi khôn lớn hơn một chút, con đã hiểu mẹ đã hy sinh cho con nhiều đến chừng nào. Vì thế, mỗi ngày con luôn cố gắng học tập, phụ giúp mẹ thật nhiều. Con yêu mẹ rất nhiều. Vương Thị Thu Hiền_Sinh viên_Đại học Gia Định