Thoa Kim's flower

Mẹ kính yêu ! Cám ơn mẹ vì những lo toan, vỗ về; cám ơn mẹ vì những lần trách phạt; Và những giọt nước mắt khi con hạnh phúc... Con ước, mình có thể là giọt nắng, để bông hồng trên áo mãi đỏ thắm như tình yêu của mẹ... Con yêu mẹ!