Thiện Nguyễn's flower

Gửi mẹ yêu dấu, cảm ơn mẹ vì tất cả, yêu mẹ 😘 Nguyễn Phú Thiện Sinh viên Đại học Gia Định