Thị Thu Uyên Phạm's flower

Trên thế gian này chỉ có mẹ mới là người toàn tâm toàn ý yêu thương con vô điều kiện mà không đòi hỏi gì .Ai được sinh ra trên cuộc đời này đều có mẹ , vì mẹ đã cho ta cuộc sống này .Người phụ nữ đẹp nhất đối với con chính là mẹ , mẹ không chỉ là người phụ nữ đẹp nhất mà còn là người phụ nữ đảm đang nhất , tuyệt vời nhất trong suy nghĩ của con . Mẹ không chỉ là mẹ mà còn là tri kỉ là một người đặc biệt nhất , người thân thiết nhất mà con có thể giải bày những tâm sự , áp lực về học tập , cuộc sống . Mẹ luôn lắng nghe chia sẻ những lời khuyên bổ ích nhờ mẹ mà mọi áp lực đều tan biến hết , cảm ơn mẹ đã sinh ra con , cho con được hạnh phúc , có một mái ấm hoàn thiện, được học tập nên người . Con của Mẹ Phạm Thị Thu Uyên