Thi Ân's flower

Mẹ là người luôn quan tâm chăm sóc con, luôn ở với con lúc khó khăn và luôn đưa ra nhưng lời khuyên giúp con vượt qua mọi chuyện. Dù con có hay làm sai nhưng mẹ luôn tha thứ và khuyên bảo con. Con chúc cho mẹ luôn khỏe mạnh, sống lâu để con có thể báo đáp cho công ơn mà mẹ đã dành cho con.