Thảo Thanh's flower

Mẹ là người con yêu thương nhất. Mẹ có thể tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của con và không bao giờ nhắc tới những sai lầm mà con gây ra dù là một, hai hay nhiều sai lầm. Mẹ là người dành tình thương yêu cho con vô điều kiện, luôn là người dìu dắt, nâng đỡ con trong những bước chân đầu đời. Không có gì có thể thay thế và đáng giá hơn tình mẫu tử. Trần Thị Thanh Thảo_Sinh viên_Đại học Gia Định