Thanh Trúc Dư's flower

Nếu có một người có thể quan tâm, yêu thương, chăm sóc cho mình vô điều kiện thì người đó chính là mẹ. Mẹ là người mang nặng đẻ đau, ban cho con một hình hài trọn vẹn, chăm sóc cho con, dạy cho con những điều tốt đẹp và ủng hộ mọi quyết định của con. Con cảm ơn mẹ rất nhiều con không biết làm thế nào để đền đáp công ơn to lớn ấy nhưng con sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Con yêu mẹ, ánh dương của đời con.