Thành Tân's flower

Con cảm ơn mẹ người sớm tối vất vả vì con, cảm ơn mẹ luôn là người phía sao động viên an ủi con mỗi khi con vấp ngã trên đường đời đầy chông gai, cảm ơn mẹ vì tất cả những gì tốt đẹp nhất mẹ luôn dành cho con. Con mong mẹ có nhiều sức khoẻ luôn vui vẻ và hạnh phúc.