Thành Nguyễn's flower

Con không thường xuyên thể hiện cử chỉ yêu thương mẹ Con ngang bướng và đôi khi cãi lời mẹ. Chưa 1 lần con ôm mẹ và nói câu: “Con yêu mẹ” Nhưng trong suy nghĩ của con lúc nào cũng là “Con yêu mẹ nhiều lắm” Xin lỗi mẹ vì những lúc con không ngoan Nhưng mẹ là tất cả đối với con!!!