Thanh Hà Nguyễn Phạm's flower

Mẹ là người con yêu quý nhất, cũng là người mà con trân trọng nhất, là người đã hy sinh tất cả thanh xuân cho con. Con cám ơn mẹ đã sinh con ra, nuôi con khôn lớn, chăm sóc cho con, cho con một cuộc sống hạnh phúc, con cám ơn mẹ đã chấp nhận hy sinh cả thanh xuân vì con. Con xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ buồn, con xin lỗi vì những lần con vô tâm không hiểu cho mẹ, con xin lỗi mẹ vì con đã không nghe lời mẹ. Con yêu mẹ. Nguyễn Phạm Thanh Hà_sinh viên_Đại học Gia Định.