Thang Thanh's flower

Mẹ ơi. Con yêu mẹ nhiều lắm. Mong mẹ luôn sống mãi bên con. Chờ con giàu con dẫn mẹ đi du lịch. Mua những món mẹ thích. Bây giờ con với mẹ xa nhau nhưng mà ngày nào mẹ con mình cũng gọi nhau nói chuyện. con nhớ mẹ nhiều lắm. Yêu mẹ nhiều lắm.