Sơn Lê's flower

Khi được hỏi nghề nào xứng đáng được trả lương cao nhất, một cô gái đã trả lời rằng đó là nghề làm ta đã lọt lòng mẹ chín tháng, sau khi đến với cuộc đời, mẹ và suất sắc giành được chiếc vương miện Miss mẹ Would 2017. Sở dĩ lương của nghề làm mẹ không phải trả bằng tiền bạc, mà đó là từ tình thương của chính con mình. Trước khi đến với cuộc đời mẹ đã ở cùng ta hơn một phần ba cuộc đời. Chỉ biết nói là nếu ai cốc