Shj Shi's flower

Mẹ luôn mong con học hành chăm chỉ, đạt thành tích tốt trong học tập, mong con sẽ đỗ đạt vào trường đại học con muốn. Nhưng mẹ biết không tất cả những gì con muốn, có khi chỉ đơn giản là làm mẹ vui, đỡ vất vả mà thôi. Mẹ là kho báu quý giá nhất trong cuộc đời mà con có được đó. Mẹ là tất cả của con! Love mẹ <3