Quỳnh Trúc Ngô Đặng's flower

Gửi "chị mẹ " của con ! Con không biết diễn tả nỗi nhớ của con như thế nào đến với mẹ khi mẹ bỏ con lại trên thế giới cô độc này . Lúc mẹ không còn ở bên cạnh , con mới biết mình thật vô dụng và thật sự cần mẹ đến như nào. Nhưng mẹ ơi đừng lo , con đã và đang cố gắng hết sức để mẹ ở trên trời không lo lắng cho con . Con của mẹ sẽ sống , sẽ khỏe mạnh , hạnh phúc luôn cả phần của mẹ . Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra con , cho con một cuộc đời , cho con một cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy . Con hứa với mẹ nhất định sẽ khỏe mạnh và sống một cuộc đời tử tế như mẹ của con mong muốn . Nếu có còn cơ hội , con vẫn muốn mình được hình thành trong bụng của mẹ . Con yêu "chị mẹ " thật nhiều !