Quyên Phạm's flower

"Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì, mẹ cũng đang bận lo làm sao có được bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là gia đình..." Con biết rằng hạnh phúc của con được xây nên bằng những hi sinh, vất vả của mẹ. Nếu được chọn lại con vẫn muốn được làm con của mẹ, được mẹ yêu thương, vỗ về. Cảm ơn mẹ và yêu mẹ thật nhiều!