Quyên Nguyễn's flower

Cảm ơn mẹ ... đã cho con một cuộc đời! Mẹ - tần tảo sớm hôm nuôi nấng chị em chúng con ăn học, đủ đầy và không khi nào hết lo lắng kể cả khi chúng con đã lập gia đình. Mỗi chặng đường chúng con đi luôn có mẹ và gia đình mình dõi theo... Gửi tới mẹ ngàn tình yêu thương và hạnh phúc nhé! Yêu mẹ nhiều!