Quang Trung's flower

Mẹ là người luôn chăm sóc , nuôi dưỡng con từ khi con còn nhỏ. Là người nâng đỡ cho con trên bước đường thành công. Con luôn muốn nói là con yêu mẹ . Cảm ơn mẹ vì mẹ là người mẹ của con.❤❤