Quân Minh's flower

Con yêu mẹ của con nhiều lắm, một người mẹ đã hi sinh rất nhiều cho con, nhịn ăn nhịn đói để con có cái ăn cái mặc, kh phải thua bạn bè cùng trang lứa, nói tóm lại mẹ là một người anh hùng trong mắt con