Phương Uyên's flower

Ba tôi mất từ hồi tôi 3 tuổi một mình mẹ tôi đã nuôi dạy tôi và anh tôi khôn lớn. Dù có khó khăn đến mấy mẹ vẫn không bỏ rơi hai anh em tôi. Thế bởi mẹ là người không ai có thể so sánh và thay thế được.