Phương Trâm's flower

Mẹ là động lực cho con vươn lên mỗi ngày, mỗi khi có chuyện buồn con đều tâm sự với mẹ. Con chỉ muốn nói với mẹ con yêu mẹ nhiều lắm. Chúc mẹ luôn có nhiều hạnh phúc, cám ơn mẹ vì tất cả