Phương Ngô's flower

Con biết rằng mình không thể kể hết công lao to lớn của mẹ. Câu ca dao "Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể" cũng không nói hết được công lao của cha me, Mẹ đã yêu thương con bằng tình yêu vô bờ bến, mẹ đã dạy dỗ con bằng cả tấm lòng của người mẹ. Con chỉ muốn mãi mãi là đứa con bé bỏng của mẹ. "Mẹ yêu của con, con yêu mẹ nhiều lắm" – con luôn muốn nói với mẹ câu đó. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để xứng với tình yêu của mẹ.